top of page
Relationell-mindfulness-en-rad.png

Upplev en trygghet du inte upplevt sedan du var barn.
 

Kom ur onödig självmedvetenhet och kom i kontakt med glädje, flöde, frihet.

Lär dig hur mänsklig kontakt kan bli din medicin, utan beröring.

 

Vad är Relationell Mindfulness®?

Följ med på en resa där mindfulness möter kraften i relationer. Upptäck ett djupare, mer autentiskt sätt att få kontakt med dig själv och andra, där närvaron blir medicin som öppnar upp nya fönster in i livet.

  

Till skillnad mot klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna ögon gör vi Relationell mindfulness tillsammans med andra människor med våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i smågrupper eller  helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer. Tekniken är förvånansvärt enkelt, men effekten är något vi inte kan beskriva med ord, det är något du behöver uppleva.

I träningen utforskar vi olika lager av verkligheten vi upplever i stunden. Det kan exempelvis vara att lägga märke till vad som känns levande i mig just nu, vad som händer i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på, vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv.

 

Våra elever får skörda många insikter, mycket skratt, en stark känsla av kontakt och djupare närvaro med andra än de tidigare varit i med om.

Vårt sätt att leda handlar i första hand om att skapa trygghet, en trygghet som i sig leder till större kontakt med dig själv, ditt inre, nuet, den andra och livet.
 

"I Relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om våra tankar och föreställningar om att vi bör förändra någonting."

Sagt om kursen

 

"Helt fantastiskt. Supertacksam för den här kursen! Tycker alla borde gå den. Så viktigt!"

"Relationell mindfullness har gett mig mer på några veckor än mina dryga 20 års personligt utvecklande och sökande med att komma i kontakt med mig själv, mitt inre och känna fullkomlig närvaro i nuet. Detta har jag inte bara fått uppleva med mig själv utan även med andra, till en början, okända människor. Jag har blivit djupt rörd, lycklig, ledsen, sårbar och allt som kan finnas däremellan vid nästan varenda tillfälle. Vilken resa i det inre! Jag är oändligt tacksam och min högsta önskan vore att alla människor lärde sig denna ”enkla” men otroligt kraftfulla ”metod”. Jag rekommenderar alla som vill utveckla sig själv att gå denna kurs NU! Våga vara dig själv. 5 stjärnor är för lite! Tack Vänskapslabbet"

"Att gå den här kursen har hjälpt mig känna lugn, trygghet och tillit i relation till andra människor. Det har också gjort att jag känner mig mer hemma i mig själv, genom en större närvaro i nuet och att kunna känna vad som händer i min kropp i olika situationer. Dessutom har vi haft väldigt roligt och jag har träffat underbara människor!  Stort tack för att ni skapat den här kursen!! Är så tacksam "

"Potent, ut ur tankevärlden och rakt in i upplevelsevärlden, kroppen och sinnena"

"Att delta i denna kurshelg är ett av de viktigaste stegen jag tagit i livet. Känner en stor lättnad av att ha hittat ett tryggt forum att äntligen börja läka i. Efter kursen har jag känt mig mer levande, närvarande, klarsynt och hoppfull."

"Mycket wow känsla från de övningar vi gjorde. Gjorde att jag kom närmare mig själv och en känsla av djup kontakt/närhet med övriga kursdeltagare."

 

"En känsloresa och ett andrum där jag tryggt och kravlöst kunde utforska mitt inre ihop med andra. Jag har mindre värk i kroppen, upplever en ny mjukhet på insidan och känner mig mer förlåtande mot mig själv."

"Jag kände av en positiv effekt på mitt nervsystem och humör väldigt snabbt och misstänker övningarna även hjälpt till att lätta upp nästintill kroniska spänningar i min nacke. Kursen skapar ett superfint tryggt space där en får vara sig själv precis som en är här och nu och där en känner sig sedd och får blir "hållen" av de andra (och vice versa). Jag har fått många insikter kring mig själv och mina beteendemönster i relation till andra människor. Jag tycker även den har hjälpt mig hitta lite mer av det som känns som en mer autentisk del av mig själv när jag kan släppa normer och inlärda beteenden. Sammanfattningsvis tycker jag kursen har fått mig att känna mig mer grundad och mer fri och med en starkare känsla av samhörighet med andra människor."

Varför behöver vi en relationell form av mindfulness?

Från barndomen söker vi kontakt och trygghet genom vårdgivarnas närvaro och intoning. Om våra föräldrar är stressade eller frånvarande kan det leda till otrygghet och skam som tvingar oss att anpassa oss och dölja våra känslor för att bli älskade. Relationell Mindfulness hjälper oss på ett mer konkret sätt än traditionell mindfulness att identifiera och övervinna dessa anpassningar genom att lära oss att närma oss relationer på ett mer läkande och autentiskt sätt.  Att bli sedd som vi är i en icke dömande närvaro aktiverar hälsofrämjande processer som kan läka relationella sår. Relationer kan gå från att vara dränerande till att vara påfyllande och läkande, precis som de är tänkta av evolutionen att vara. 

I kursen får du

 • öva upp förmågan att vara medvetet
  närvarande med andra

 • öva dig på att se igenom dina
  föreställningar om andra, dig själv
  och världen

 • släppa taget om idéer och koncept
  och istället vara i och uppleva den
  direkta upplevelsen här och nu

 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

 

 

 

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”.

I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.

Smakprov
Vill du få en djupare förståelse eller ett smakprov på Relationell mindfulness så kan du lyssna på nedanstående poddavsnitt i Närvaropodden där vi pratar om praktiken "Circling" som Relationell Mindfulness är inspirerat av. Du kan också hålla utkik efter våra gratis prova-på-kvällar genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.


 

 

IMG_2535.JPG

Lyssna till ett samtal om 
Circling i
Närvaropodden 

Circling - Daniel EkNärvaropodden
00:00 / 01:04
bottom of page