top of page

Om hur vi hittade till det mest viktiga i livet

Vi har båda haft fysiska hälsoutmaningar under flera år. Efter att ha prövat flertalet skolmedicinska samt alternativa metoder utan större framgång började vi istället rikta vårt fokus på att stärka den psykiska hälsan. 

Vårt gemensamma intresse för psykologi och andlighet ledde till att vi startade en online-grupp med ytterligare några vänner för att bland annat utforska medvetandet och vad som händer i nuet mellan oss. Gruppen som träffats varje vecka har nu pågått i mer än fem år och effekten av gruppen vittnar alla om vara läkande både för kroppen och det mentala. Vi har därtill vidareutbildat oss inom bland annat Circling, Authentic Relating & Somatic Experiencing.

Vi har båda upplevt att det vi lärt oss i och genom gruppen har varit så ovärderligt att det inte kan stanna där. Fler människor skulle kunna dra nytta av sina nätverk och stärka sina förmågor att relatera autentiskt, närvarande och medvetet. Med vänskapslabbet hoppas vi kunna inspirera dig till samma meningsfullhet i vänskap som vi själva upplevt. Vi vill sprida vidare våra erfarenheter och med hjälp av vetenskapligt förankrade verktyg få din, och vår egen, vardag och liv att lyfta. Livet är för kort för att lägga allt fokus på att upprätthålla en polerad bild av oss själva och jaga framgång, status och dopaminkickar. Vi missar det mest meningsfulla och kanske det mest mystiska; att vara i kontakt med andra människor och deras djup och visdom, och vår egen. 

 

 

Vi är utbildade inom bland annat

Beteendeterapi (Acceptance & Commitment Therapy/KBT)

Positiv psykologi

Authentic Relating

Circling

Somatic Experiencing

Functional Analytic Psychoterapy

Hatha Yoga

QiGong

bottom of page