Om hur vi hittade till det mest viktiga i livet

Vi har båda haft relativt svåra fysiska hälsoutmaningar under flera år. Efter att ha prövat flertalet alternativa metoder utan större framgång började vi istället rikta vårt fokus på att stärka den psykiska hälsan. Vårt gemensamma intresse för psykologi och andlighet ledde till att vi startade en online-grupp med ytterligare några vänner för att bland annat utforska medvetandet och vad som händer i nuet mellan oss. Gruppen som träffats varje vecka har nu pågått i mer än fyra år och effekten av gruppen vittnar alla om vara läkande både för kroppen och det mentala. Styrkan i gruppen och den nära och autentiska vänskap som odlats har skapat en trygghet och ett nätverk stark som en egen familj. Gruppen träffas varje vecka samma tid och varje termin ordnar vi ett gemensamt retreat för att träffas IRL och utforska nya övningar baserade på sund psykologi och nya metoder för att utforska sinnet, nuet och relationen mellan varandra. Vi har båda upplevt att det vi lärt oss i och genom gruppen har varit så ovärderligt att det inte kan stanna där. Fler människor skulle kunna dra nytta av sina nätverk och stärka sina förmågor att relatera autentiskt, närvarande och medvetet. Med vänskapslabbet hoppas vi kunna inspirera dig till samma meningsfullhet i vänskap som vi själva upplevt. Vi vill sprida vidare våra erfarenheter och med hjälp av vetenskapligt förankrade verktyg få din, och vår egen, vardag och liv att lyfta. Livet är för kort för att lägga allt fokus på att upprätthålla en polerad bild av oss själva, vi missar det mest meningsfulla och kanske det mest mystiska; att vara i kontakt med andra människor och deras djup och visdom, och vår egen. 

 

 

   /hälsningar Daniel och Anders