Kurser

Bygg starkare nätverk och träna din förmåga till närvaro  

Kommande evenemang

Autentiskt relaterande, nivå 1

23-24 Okt, Stockholm

2-dagarskurs i konsten att vara närvarande och skapa starkare relationer.

Välkommen till en helgkurs för dig som vill bredda och fördjupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra – för att kunna skapa roligare, djupare och mer autentiska relationer!

Kursen kan också passa för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa dina egna sociala förmågor och ge förutsättningar till att skapa positiva och djupare relationer till dina kollegor och kunder/klienter.
 

Kursen börjar med en kortare genomgång av teorin bakom starka relationer och vilka faktorer som bör vara på plats för att kunna skapa kontakt. Trettio år av forskning visar att av alla saker som händer i relationer finns det ett ögonblick som sticker ut som det viktigaste ; när en person gör något sårbart och uppfattar att den som lyssnar är lyhörd och svarar an på ett varmt sätt, så fördjupas relationen. Personen som varit sårbar känner större tillit till och vågar vara ännu mer sårbar och öppen inför den andra. Under guidade övningar och lekar får du testa att vara modig och öppna upp lite mer och att lyssna och svara an på ett välvilligt sätt när någon annan gör något sårbart. Steg för steg bygger du upp din förmåga att vara medveten om vad som pågår i dig och den andra, att vara närvarande och att svara an på ett naturligt och autentiskt sätt. Övningarna är både roliga, intima och lärorika. Deltagare som gått vår kurs känner sig oftast efteråt stärkta, att de har nya insikter om sig själva och andra och att de fått verktyg att själva skapa djupare relationer istället för att vänta på att det ska hända av en slump. Kunskapen och erfarenheterna du får med dig kan du ta med dig in i alla dina relationer, var sig det är med kollegor, med en partner, med familjemedlemmar eller vänner.

 Bland annat dessa färdigheter tränar vi under kursen

 


Två och två eller i grupp tränar vi förmågan att vara i autentisk kontakt med oss själva och andra genom att bland annat:

 • Komma i kontakt med det som sker här och nu (medveten närvaro)

 • Se sina tankar som hypoteser om verkligheten snarare än sanningar

 • Vara känslomässigt närvarande

 • Svara an med välvilja

 • Vara nyfiken och öppen inför den andra

 • Ta ansvar för sina egna tankar och känslor

 • Komma i kontakt med och uttrycka behov

 • Ge feedback och svåra samtal

 • Lägga märke till och fråga efter hur våra beteenden påverkar andra

 • Öppenhet & sårbarhet för att skapa tillit


Övningarna sker två och två, i mindre grupper och i helgrupp.
Vi kommer att vara minst 7 och max 15 personer i gruppen.

 

Efter genomgången kurs är vår målsättning att du ska:

 • Känna dig mer i kontakt med det du upplever i stunden

 • Fått syn på dina styrkor gällande relationsskapande

 • Fått syn på hinder och rädslor som kan stå i vägen för din förmåga att skapa djupare relationer.

 • Fått konkreta verktyg och övningar som du kan börja använda med vänner eller partner

 • Fått en teoretisk överblick av nycklarna bakom djupa relationer

 • Kommit i kontakt med dina värden gällande vänskapsrelationerKursen är utformad utifrån psykologiska utgångspunkter inom:​

 • Inlärningspsykologi

 • ACT

 • Mindfulness

 • Polyvagal theory

 • Anknytningsteori

 • Somatic Experiencing / Trauma

Feedback från vår senaste kurs i Stockholm 

Medelbetyg på kursen 4,9 av 5

“Allt var så spännande och utvecklande. Vi gav och tog emot. Jag upplevde att alla var mycket närvarande och engagerade- både kursledarna och deltagarna.”

"Genomgående bra kurs från stort till smått. Fantastiskt fina kursledare. Jag var nervös inför kursen, men denna nervositet utbyttes snabbt till positiva förväntningar, glädje och en känsla av trygghet i sårbarheten." 

"Jag blev påmind om att förmågan att vara autentisk och i kontakt både med mig själv och andra är något som går att öva upp och inte en personlig egenskap som man har eller inte har (-:"

"Användbara verktyg som fördjupar och förbättrar relationer med sig själv och andra. Kursledarnas ansvarsfulla deltagande och förhållningssätt var inspirerande." 

“Ni har en fin balans mellan värdighet och ödmjukhet och en förmåga att skapa trygghet genom ert ledarskap.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Relationell mindfulness 8 tillfällen online - start 31 Aug  2021

Vad är Relationell mindfulness?

I den här formen av meditation får vi chansen att lägga märke till vad som händer inom oss när vi är i kontakt med andra. Till skillnad mot klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna ögon gör vi Relationell mindfulness tillsammans med andra människor med våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i smågrupper eller  helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer. I träningen utforskar vi också olika sätt att se verkligheten på. Det kan exempelvis vara att lägga märke till vad som känns levande i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på, vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv. Steg för steg tränar vi upp förmågan att vara närvarande tillsammans med andra och öka vår medvetenhet om vad som pågår inom oss, mellan oss och vad vi uppfattar pågå i den eller de andra.

Vi baserar Relationell mindfulness på våra kunskaper inom:
* Functional Analytic Psychoterapy

* Polyvagal theory

* Vipassana Insiktsmeditation

* Somatic Experiencing
* Circling
 

I Relationell mindfulness tenderar känslan av närvaro i nuet att kraftigt förstärkas och givande insikter och förståelser kring sig själv, kring andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi lär känna vår egna och samtidigt andra människors inre värld.
 


"Terapi, utveckling och näring genom sociala digitala övningar.
Tack för en lärorik och fantastisk kurs!"
- Amy Tsui Andersen

"Väldigt fin erfarenhet att mötas på det här sättet, så naket, enkelt och nära. Vilsamt tillsammans."
- Ingrid Nielsen

"Superbra! verkligen toppen!
Jag har fördjupat min insikt i att tillåta mig att vara precis vad jag är i detta ögonblick och att det är givande för mig och andra att jag är autentisk. Jag har också funnit stort värde i att bara utforska nuet och lita på att det som kommer kommer istället för att försöka kontrollera vad jag ska svara i förhand."
- Emilia Tornell

Redan som spädbarn söker vår uppmärksamhet andra människors ansikten och ögon. Vi söker kontakt. Vi söker trygghet och i den bästa av världar så möter vi en närvarande blick i vår vårdgivare. Är våra föräldrar stressade eller har svårigheter att själv vara närvarande eller reglera sina egna känslor kan kontakt bli förknippat med otrygghet, skam och andra känslor som stressar oss själva. Som barn behöver vi kontakt för att överleva och har våra föräldrar svårigheter att möta oss tvingas vi använda olika sätt att få kontakt; vi döljer våra egna känslor, vi känner in vår förälder istället för att den känner in oss, vi klär oss i olika roller för att få uppmärksamhet såsom att alltid vara glad, snäll och duktig. I Relationell mindfulness kan vi komma i kontakt med dessa roller och strategier och lära oss nya sätt att förhålla oss till kontakt som är mer läkande och som gynnar oss bättre här och nu.
 

Vad är syftet?

Syftet med Relationell mindfulness är att bland annat att bli varse våra blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för att kunna skapa djupare kontakt. Ett annat syfte med Relationell mindfulness är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven, och relationella sår kan läka. I Relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om våra tankar och föreställningar om att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att

 • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra

 • öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen

 • öva upp förmågan att vara med det okända, osäkerhet

 • släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu

 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

 • vara nyfikna på andras inre värld

 • vara nyfiken på, utforska och respektera vår personliga trygghetszon

 • be om stöd att komma tillbaka till balans och närvaro

 • sätta gränser om vi behöver
   

 

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”. I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.
 

Finns det några risker med Relationell mindfulness?

Att vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg eller ilska. I Relationell mindfulness är dessa känslor och tankar välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på åtta tillfällen kommer du få lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka närvaron med andra blir överväldigande.

Hur kan Relationell mindfulness appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna skapa kontakt. Medvetenhet kring sina egna projektioner och föreställningar kan minska konflikter och genom att sätta ord på det vi upplever och känner i kroppen så övar vi förmågan att både tolerera starkare känslor och också att kommunicera dem. Psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i grupp. Genom Relationell mindfulness får du öva på att vara öppen och närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig i andra sammanhang.