top of page
ledarbild 330kb.jpg

Längtar du efter att...

 • skapa mer meningsfulla relationer?

 • kommunicera tydligare och öppnare med partner, kollegor, vänner och familj? 

 • vara mer trygg i samvaro med andra? 

 • inspirera och guida andra till mer mening och motståndskraft?

 • göra skillnad i andras liv?  

 • bidra till ökad trygghet på jobbet?
   

En investering i dig själv 

20231126_150050.JPG

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare de färdigheter du behöver för att stärka relationen till dig själv och andra och skapa ett rikare liv. Du får också möjligheten att bidra till ett bättre klimat på ditt arbete och hålla egna kurser i Relationell Mindfulness® om du önskar bli certifierad. Du kan gå utbildningen för enbart eget växande, utan målet att lära ut till andra, eller så går du med  både målet att stärka dig själv och andra.  

Du kommer få lära dig och träna dig i flera olika praktiska verktyg med vetenskaplig grund från: 
 

 • hälsopsykologi/positiv psykologi

 • autentiskt relaterande

 • traumapsykologi

 • polyvagalteorin

 • positiv psykologi

 • self compassion

 • mindfulness

 • circling 

 • somatic experiencing
   

Programmet pågår under 6 månader, mellan april - oktober 2025 och är uppbyggt av fyra långhelger/moduler. Två i Stockholm och två i Göteborg. Här blandas korta  föreläsningar med utmaningar och träning i flera olika verktyg.
 

Datum

Modul 1,  11-13 april (Stockholm)


Modul 2,  30 maj - 1 juni (Göteborg)


Modul 3,  29 - 31 augusti (Stockholm)


Modul 4, 10-12 oktober  (Göteborg) 

Mellan modulerna/helgträffarna har vi sex onlineträffar á 3 tim med hela gruppen där vi genom föreläsningar och övningar går igenom föregående tema med en ny hemuppgift/utmaning samt gradvis fortsätter djupdyka i praktiken Relationell Mindfulness. 


För att få kontinuitet i det du lär dig har du även fördjupande veckomöten med ditt eget team samt en roterande buddy där ni bland annat checkar in och tränar Relationell Mindfulness och andra tekniker du lär dig under utbildningen.

I programmet ingår dessutom spännande kurslitteratur och artiklar med fokus på bland annat relationer, mindfulness, kroppen, trauma och- hälsopsykologi. Vi erbjuder också fyra individuella coachingsamtal till varje deltagare. Tre under programmet och ett när programmet är slut för att stötta dig i din fortsatta utveckling.

Led dig själv och andra

Läromål 

 • Efter utbildningen kommer du kunna...

 • förstå psykologin bakom starka relationer 

 • förstå dig själv på en djupare nivå

 • identifiera och veta hur du ska hantera dina egna relationella hinder

 • använda dig av praktiska verktyg för närvarande kontakt och djup i både nya och befintliga relationer

 • ha grundläggande förståelse för grupprocesser och lärandemetodik

 • hålla i egna workshops med fokus på Relationell Mindfulness® efter certifiering

 • guida och inspirera andra på ditt arbete till   starkare relationer, ökad motståndskraft och ett hållbarare arbetsliv

IMG_5519.jpg


Relationell Mindfulness® förändrar hur vi relaterar till oss själva och andra och bidrar till reglering av våra känslor och nervsystem
 

Vad händer efter utbildningen? 

Förutom att ha stärkt ditt eget välmående och växande kommer du nu att ha den kunskap och färdigheter du behöver för att leda egna grupper i Relationell Mindfulness®. Vid deltagande i minst 80% av programmet och efter avklarad och godkänt faciliterande för en mindre grupp i Relationell Mindfulness kan du titulera dig certifierad ledare i Relationell Mindfulness®.

 

För att stötta dig att ta med dina färdigheter till ditt eget sammanhang får du med dig en färdig powerpoint för att använda till en inspirerande och interaktiv föreläsning som du kan hålla på arbetsplatsen eller i andra sammanhang.

Vi uppmuntrar till fortsatt kontakt med gruppen och du ges även möjlighet till uppföljningsmöte med hela gruppen samt en fjärde individuell coachtimme där du du har möjlighet att få stöd och spegling i stunden eller på din resa framåt. 

 

Efter avslutat utbildning har vi som mål att en gång per termin bjuda in till fördjupande dagar där vi lär ut nya metoder som du kan ha nytta av. 

shutterstock_360655751.jpg


 

6 månaders program
april-okt 2025

Early bird de första 8 biljetterna, 38.000kr fram till 31a dec

(ordinarie pris 43.000 kr)

ink. moms, ex.moms för företagare

IMG_5591.jpg
bottom of page