Autentiskt relaterande


 


Autentiskt relaterande handlar om att kommunicera på ett sätt som främjar kontakt, transparens, öppenhet och sårbarhet. Det är grunden för ett möte där vi kan förstå varandra på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi erbjuder en 2-dagars introduktionskurs för dig som vill bredda och fördjupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra – för att kunna skapa roligare, djupare och mer autentiska relationer. Kursen kan också passa för dig som är yrkesverksam och önskar fördjupa dina egna sociala förmågor och ge förutsättningar till att skapa positiva och djupare relationer till dina kollegor och kunder/klienter.
 

Kursen börjar med en kortare genomgång av teorin bakom starka relationer och vilka faktorer som bör vara på plats för att kunna skapa kontakt. Trettio år av forskning visar att av alla saker som händer i relationer finns det ett ögonblick som sticker ut som det viktigaste ; när en person gör något sårbart och uppfattar att den som lyssnar är lyhörd och svarar an på ett varmt sätt, så fördjupas relationen. Personen som varit sårbar känner större tillit till och vågar vara ännu mer sårbar och öppen inför den andra. Under guidade övningar och lekar får du testa att vara modig och öppna upp lite mer och att lyssna och svara an på ett välvilligt sätt när någon annan gör något sårbart. Steg för steg bygger du upp din förmåga att vara medveten om vad som pågår i dig och den andra, att vara närvarande och att svara an på ett naturligt och autentiskt sätt. Övningarna är både roliga, intima och lärorika. Deltagare som gått vår kurs känner sig oftast efteråt stärkta, att de har nya insikter om sig själva och andra och att de fått verktyg att själva skapa djupare relationer istället för att vänta på att det ska hända av en slump. Kunskapen och erfarenheterna du får med dig kan du ta med dig in i alla dina relationer, var sig det är med kollegor, med en partner, med familjemedlemmar eller vänner.

 Bland annat dessa färdigheter tränar vi 

 


Två och två eller i grupp tränar vi förmågan att vara i autentisk kontakt med oss själva och andra genom att bland annat:

 • Komma i kontakt med det som sker här och nu (medveten närvaro)

 • Se sina tankar som hypoteser om verkligheten snarare än sanningar

 • Vara känslomässigt närvarande

 • Svara an med välvilja

 • Vara nyfiken och öppen inför den andra

 • Ta ansvar för sina egna tankar och känslor

 • Komma i kontakt med och uttrycka behov

 • Ge feedback och svåra samtal

 • Lägga märke till och fråga efter hur våra beteenden påverkar andra

 • Öppenhet & sårbarhet för att skapa tillit


Övningarna sker två och två, i mindre grupper och i helgrupp.
Vi kommer att vara minst 7 och max 15 personer i gruppen.

 

Efter genomgången kurs är vår målsättning att du ska:

 • Känna dig mer i kontakt med det du upplever i stunden

 • Fått syn på dina styrkor gällande relationsskapande

 • Fått syn på hinder och rädslor som kan stå i vägen för din förmåga att skapa djupare relationer.

 • Fått konkreta verktyg och övningar som du kan börja använda med vänner eller partner

 • Fått en teoretisk överblick av nycklarna bakom djupa relationer

 • Kommit i kontakt med dina värden gällande vänskapsrelationerKursen är utformad utifrån psykologiska utgångspunkter inom:​

 • Inlärningspsykologi

 • ACT

 • Mindfulness

 • Polyvagal theory

 • Anknytningsteori

 • Somatic Experiencing / Trauma

Feedback från våra deltagare

Medelbetyg på kursen 4,9 av 5

“Allt var så spännande och utvecklande. Vi gav och tog emot. Jag upplevde att alla var mycket närvarande och engagerade- både kursledarna och deltagarna.”

"Genomgående bra kurs från stort till smått. Fantastiskt fina kursledare. Jag var nervös inför kursen, men denna nervositet utbyttes snabbt till positiva förväntningar, glädje och en känsla av trygghet i sårbarheten." 

"Jag blev påmind om att förmågan att vara autentisk och i kontakt både med mig själv och andra är något som går att öva upp och inte en personlig egenskap som man har eller inte har (-:"

"Användbara verktyg som fördjupar och förbättrar relationer med sig själv och andra. Kursledarnas ansvarsfulla deltagande och förhållningssätt var inspirerande." 

“Ni har en fin balans mellan värdighet och ödmjukhet och en förmåga att skapa trygghet genom ert ledarskap.”