top of page

Medkänsla - för dig och andra

Uppdaterat: 26 sep. 2023


”Jag kan inte!” eller ”Vad är det för fel på honom?” Det är så lätt att hamna i kritik och dömande av oss själva eller andra. Det är en naturlig försvarsreaktion mot rädsla och de flesta av oss hamnar där ibland. Men det finns gynnsammare sätt framåt. Vi människor vill förstå vår verklighet så att vi vet hur vi kan förhålla oss till den. Och när vi inte förstår, när någons agerande är utanför vår referensram av hur något bör vara eller vilka vi själva anser oss vara vill vi inte se att vi faktiskt inte har hela bilden. Istället fyller vi lätt i det vi inte förstår med det enklaste svaret som vår hjärna levererar till oss- att du själv eller någon annan är fel/konstig/dum/välj själv alternativ... Fast någonstans vet vi ofta att det ju sällan är så enkelt.

Tänk om vi kan öppna upp för att vi människor bara gör så gott vi kan i olika situationer. Tänk om det finns mönster i vart och ens av våra nervsystem som vi inte är medvetna om som är med och påverkar hur var och en av oss agerar och interagerar med olika människor och deras unika nervsystem? Och när vi är omedvetna om dessa mönster och värderar oss själva eller andra på ett väldigt förenklat sätt blir det ofta till en ovana som upprätthåller ett hårdare sätt att vara och relatera till sig själv och andra människor.

Kanske lägger du för stort ansvar på dig själv som inte är ditt? Eller skjuter över skuld på någon annan som inte är dennes? Det går att se på individnivå, på samhällsnivå och global nivå. Att vi människor agerar utifrån en omedvetenhet om de rädslor som faktiskt styr oss. Att vi agerar utifrån de inlärningar som vi omedvetet bär på.

Vi behöver ökad medvetenhet och komma i kontakt med medkänslan i oss, i välviljan för oss själva och andra. Det kräver mod att ta risken att vara sårbar. Att våga öppna upp och se och ta emot såväl sig själv som andra. Men när vi känner oss tillräckligt trygga för att våga glänta lite på dörren till de mönster vi har i oss, då kan något nytt ta form. Du hjälper dig, du hjälper andra och du är med och skapar en positiv spiral som ger ringar på vattnet. Eller som Vänskapslabbets Daniel Ek ibland säger; “I din egen kärleksfulla närvaro läker självet. "I andras kärleksfulla närvaro läker själen.”

Vill du utmana kritikern i dig gentemot dig själv eller andra? På våra kurser övar vi att bemöta oss själva och andra med medkänsla och välvillighet. Har du ännu inte laddat ner gratisappen 29 k eller dess systerapp Aware vill vi tipsa om dem. Vi på Vänskapslabbet har varit med och tagit fram innehåll till några av övningarna där. Ps. Hur hittar du till den där medkännade platsen i dig? Vad är ett första litet steg som du kan göra här och nu för att närma dig den?


Martina Knutsson

76 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page