top of page

Vår vision och mission

Om hur vi hittade till det mest viktiga i livet

Vi har båda haft relativt svåra fysiska hälsoutmaningar under flera år. Efter att ha prövat flertalet alternativa metoder utan större framgång började vi istället rikta vårt fokus på att stärka den psykiska hälsan. Vårt gemensamma intresse för psykologi och andlighet ledde till att vi startade en online-grupp med ytterligare några vänner för att bland annat utforska medvetandet och vad som händer i nuet mellan oss. Gruppen som träffats varje vecka har nu pågått i mer än fyra år och effekten av gruppen vittnar alla om vara läkande både för kroppen och det mentala. Styrkan i gruppen och den nära och autentiska vänskap som odlats har skapat en trygghet och ett nätverk stark som en egen familj. Vi träffas varje vecka samma tid och varje halvår ordnar vi ett gemensamt retreat för att träffas IRL och utforska nya övningar baserade på sund psykologi och nya metoder för att utforska sinnet, nuet och relationen mellan varandra.

 

Vi har båda upplevt att det vi lärt oss i och genom gruppen har varit så ovärderligt att det inte kan stanna där. Fler människor skulle kunna dra nytta av sina nätverk och stärka sina förmågor att relatera autentiskt, närvarande och medvetet. 

 

Med vänskapslabbet hoppas vi kunna inspirera dig till samma meningsfullhet i vänskap som vi själva upplevt. Vi vill sprida vidare våra erfarenheter och med hjälp av vetenskapligt förankrade verktyg få din, och vår egen, vardag och liv att lyfta.

 

Livet är för kort för att lägga allt fokus på att upprätthålla en polerad bild av oss själva, vi missar det mest meningsfulla och kanske det mest mystiska; att vara i kontakt med andra människor, deras djup och visdom, och vår egen. 

Varför gör vi detta?

 • Vi har själva varit fast i gamla och inte helt tillfredställande mönster

 • Vi ser en längtan efter djupare relationer bland andra

 • Många saknar träning i att relatera på ett sätt som skapar starkare kontakt

 • Vår egna träning ger oss så mycket att vill vi dela med oss till andra

Vad är vår vision?

 • Vi vill arbeta för att bjuda in “hela människan” där vi inte tvingas att drastiskt byta roll och lämna en del av oss hemma innan vi t.ex. kommer till jobbet för rädsla av att denna del inte välkomnas. Med andra ord; vi vill vara med och bidra till en kultur där vi kan känna oss avslappnade, trygga och inte behöva skämmas för vem vi är utan med självklarhet  kan stå upp för oss själva; för vad vi känner, tänker och för våra handlingar.

 • Vi vill öka människors närvaro och medvetenhet kring sig själva (tankar, känslor, beteende) och kring sina relationer.

 • Vi vill stärka människors förmåga att stärka sina egna nätverk

 • Vi vill aktivera människor att skapa mer mening i sina liv genom relationer 

 

Hur når vi dit?

 • Genom att tillhandahålla verktyg och förhållningssätt för relaterande som stärker relationer och välmående

 • Genom att nå ut med vetenskapliga fynd som många kan dra nytta av

 • Genom utbildningar/workshops samt regelbunden uppföljning och träffar för att underlätta träning och positiv förändring över tid. 

 • Skapa nya samt stärka befintliga nätverk

bottom of page