top of page

Autentiskt relaterande
medvetenhet, mod, välvilja

"Det här är den bästa kurs jag gått och upplevt"

 

Henrik Ottosson, Försvarsmakten

Kommande kurser

Vi erbjuder kurser i Autentuskt relaterande för steg 1&2 i Göteborg och Stockholm. Se mer info och köp din biljett här: vanskapslabbet.se/kurser

14-15 oktober, Stockholm

25-26 november, Göteborg
2-3 december, Steg 2 Göteborg

Autentiskt relaterande

handlar om att kommunicera på ett sätt som främjar kontakt, transparens och öppenhet.
 

   Autentiskt relaterande är för dig som vill bredda och fördjupa dina sociala färdigheter, som vill vara modig och testa nya saker i relation till andra – för att kunna skapa roligare, djupare och mer autentiska relationer.

   Trettio år av forskning visar att det finns ett särskilt ögonblick i alla relationer som har potential att skapa ett starkare band personerna emellan; när ena person gör något som känns sårbart och den andra bemöter den på ett välvilligt vis.

    Under guidade övningar och lekar får du testa att vara modig och öppna upp lite mer och att lyssna och svara an på ett välvilligt sätt när någon annan gör något sårbart. Steg för steg bygger du upp din förmåga att vara medveten om vad som pågår i dig och den andra, att vara närvarande och att svara an på ett naturligt och autentiskt sätt. Övningarna är både roliga, intima och lärorika.

 

   Deltagare som gått vår kurs känner sig oftast efteråt stärkta, att de har nya insikter om sig själva och andra och att de fått verktyg att själva skapa djupare relationer istället för att vänta på att det ska hända av en slump. Kunskapen och erfarenheterna du får med dig kan du ta med dig in i alla dina relationer, var sig det är med kollegor, med en partner, med familjemedlemmar eller vänner.Färdigheter som vi tränar 


Två och två eller i grupp tränar vi förmågan att vara i autentisk kontakt med oss själva och andra genom att bland annat:

 • Komma i kontakt med det som sker här
  och nu (medveten närvaro)

 • Se våra tankar som hypoteser om
  verkligheten, snarare än sanningar

 • Vara känslomässigt närvarande

 • Svara an med välvilja

 • Vara nyfiken på och öppen inför den andra personen

 • Ta ansvar för våra egna tankar och känslor

 • Komma i kontakt med och uttrycka våra behov

 • Ge feedback och ha svåra samtal

 • Lägga märke till våra beteenden och fråga hur de
  påverkar andra

 • Öppenhet och sårbarhet för att skapa tillit


Övningarna sker två och två, i mindre grupper
och i helgrupp.

 


Efter genomgången kurs är vår målsättning att du ska:

 • Känna dig mer i kontakt med det du upplever i stunden

 • Fått syn på dina styrkor gällande relationsskapande

 • Fått syn på hinder och rädslor som kan stå i vägen för din förmåga att skapa djupare relationer.

 • Fått konkreta verktyg och övningar som du kan börja använda med vänner eller partner

 • Fått en teoretisk överblick av nycklarna bakom djupa relationer

 • Kommit i kontakt med dina värden gällande vänskapsrelationerKursen är utformad utifrån psykologiska utgångspunkter inom:​

 • Inlärningspsykologi

 • ACT

 • Mindfulness

 • Polyvagal theory

 • Anknytningsteori

 • Somatic Experiencing / Trauma

Feedback från våra deltagare

Medelbetyg på kursen 4,9 av 5:
 

"En av de viktigaste och mest givande kurser jag gått. Jag lärt mig förbättra mina relationella färdigheter på så många olika sätt. Jag är inte längre lika rädd för att vara sårbar. Jag har blivit medveten om gamla beteendemönster som inte gynnar mig. Framförallt har jag blivit medveten om att relationer betyder mer för mig än jag trott och jag kommer hädanefter utforska mänskliga möten med större nyfikenhet istället för att hantera dem slentrianmässigt och på autopilot." 

“Allt var så spännande och utvecklande. Vi gav och tog emot. Jag upplevde att alla var mycket närvarande och engagerade- både kursledarna och deltagarna.”

"Jag blev påmind om att förmågan att vara autentisk och i kontakt både med mig själv och andra är något som går att öva upp och inte en personlig egenskap som man har eller inte har."

"Användbara verktyg som fördjupar och förbättrar relationer med sig själv och andra. Kursledarnas ansvarsfulla deltagande och förhållningssätt var inspirerande." 

“Ni har en fin balans mellan värdighet och ödmjukhet och en förmåga att skapa trygghet genom ert ledarskap.”

IMG_2529.JPG
bottom of page