top of page

tis 07 juni

|

Online via zoom

Välgörenhetsserien - Chris Johnstone: Active Hope in Difficult Times

Välgörenhetsserien 2022. Alla insamlade pengar skänks oavkortat till välgörenhet. KVÄLLENS GÄST: CHRIS JOHNSTONE The co-author of "Active Hope" (with Joanna Macy) leads an engaging session that introduces an approach shown to nourish and build our capacity and commitment to act for positive change.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Välgörenhetsserien - Chris Johnstone: Active Hope in Difficult Times
Välgörenhetsserien - Chris Johnstone: Active Hope in Difficult Times

Tid och plats

07 juni 2022 19:00 – 20:30 CEST

Online via zoom

Gäster

Om evenemanget

For English, please scroll down

GÄSTLÄRARE 7 JUNI: CHRIS JOHNSTONE - online via zoom

Chris Johnstone är författare och utbildare i resiliens, välbefinnande och aktivt hopp. Han har en bakgrund inom medicin och psykologi och har under de senaste trettio åren fokuserat på att utforska vad som hjälper oss att möta svåra situationer (antingen i våra egna liv eller i världen) och reagera på ett sätt som bidrar till positiv förändring. 

I nära samarbete med den amerikanska författaren och andliga aktivisten Joanna Macy, är Chris tillsammans med henne medförfattare  till den internationellt välkända boken "Active Hope" (som nu har publicerats på fjorton språk, inklusive svenska). En reviderad tioårsjubileumsutgåva av Active Hope kommer ut i juli. Han har också skrivit "Seven Ways to Build Resilience", och hans online-kurser om motståndskraft på CollegeOfWellbeing.com engagerar studenter från mer än sextio länder. 

Chris har nyligen utvecklat en gratis onlinekurs på http://activehope.training som har lockat tusentals deltagare. De som slutförde kursen fann att den avsevärt stärkte deras motivation att agera för positiv förändring och deras tro på att de kunde göra skillnad, vilket gjorde att de kände sig mindre överväldigade av världens problem och personligen kände sig påfyllda av kursen.

Läs mer om Chris och Active Hope här:  

https://chrisjohnstone.info/ 

https://www.activehope.info 

Online resilience courses at https://resiliencetraining.net 

Free video-based online course in Active Hope at https://activehope.training

Kvällens tema: Active Hope in Difficult Times

Det är lätt att känna sig överväldigad, modlös eller besegrad när man ställs inför världens problem. Denna engagerande session introducerar ett tillvägagångssätt som visar sig ge näring åt och bygga upp vår kapacitet och vårt engagemang för att agera för positiv förändring. Med utgångspunkt i den transformativa empowermentprocess som Joanna Macy har utvecklat och som beskrivs i boken Active Hope, presenterar Chris Johnstone insikter och metoder som kan ge liv, energi och inspiration till vår passion för att spela vår roll i en större historia av förändring.

Välkommen till denna inspirerande session med Chris Johnstone!

Biljetter

 • Du kan välja biljetter i 5 olika prisklasser beroende på dina  ekonomiska förutsättningar.
 • Om du vill köpa ett biljettpass till ALLA vårens online-event kostar det 1800 kr.
 • Länkarna till alla event skickas via mail.

OM Välgörenhetsserien

Under våren 2022 anordnar Vänskapslabbet en Välgörenhetsserie med onlineevent och event där vi bjuder in gäster från Sverige, USA, England, Irland och Tyskland som kommer och leder föreläsningar, workshops och meditationer tillsammans med oss för att samla in pengar som skänks oavkortat till välgörenhet. Eventen berör viktiga ämnen som fred, medmänsklighet, kontakt, gemenskap,  samhörighet, relationer, vänskap, glädje, kärlek och tacksamhet på olika  sätt.

PENGARNA SÄNDS TILL ACTIVEHOPE.TRAINING

Pengarna insamlade från föreläsningen om Aktivt Hopp som hålls den 7 juni av Chris Johnstone (som skrivit boken "Active  Hope: How to Face the Mess We're in without Going Crazy" tillsammans med  Joanna Macy) har vi valt att skicka direkt till den brittiska idella  organisationen ActiveHope.training, en brittisk non-profit-organisation som skapar resurser för att stötta positiv förändring i världen. Organisationen erbjuder gratis onlinekurser i Aktivt Hopp. 

Läs gärna mer om dem och ta gärna del av deras kostnadsfria onlinekurs, som är  utformad för att stärka din förmåga att göra skillnad i världen, via  hemsidan https://activehope.training/

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie gästas av föreläsare, meditationslärare och musiker världen över som delar med sig av sin värme, kärlek och inspiration. Mötena live-sänds online via zoom.

Vi är övertygade om att dessa möten kommer att bli otroligt berikande och glädjefyllda stunder som lyser av samhörighet och smakar generositet och medmänsklighet.

Varmt och innerligt välkomna till en stund i kärlek och gemenskap.

Innerligt TACK till alla våra kärleksfulla, godhjärtade gästlärare för er medverkan!

Önskar Therese, Daniel och Anders på Vänskapslabbet

ENGLISH TRANSLATION

GUEST TEACHER JUNE 7TH - CHRIS JOHNSTONE - online on Zoom

Chris Johnstone is an author/trainer for resilience, wellbeing and active hope. With a background in medicine and psychology, Chris's work over the last thirty years has focused on exploring what helps us face disturbing situations (whether in our own lives or the world) and respond in ways that contribute to positive change. 

Working closely with US author and spiritual activist Joanna Macy, he is co-author with her of "Active Hope" (now published in fourteen languages, including Swedish). He also wrote "Seven Ways to Build Resilience", his online resilience courses at CollegeOfWellbeing.com engaging students from more than sixty countries. 

Chris has recently developed a free online course at http://activehope.training that has attracted thousands of participants. Those completing the course found it significantly strengthened their motivation to act for positive change, and their belief that they could make a difference, leaving them feeling less overwhelmed by world problems and personally nourished by the course.

Read more about Chris here: https://chrisjohnstone.info/ 

https://www.activehope.info 

Online resilience courses at https://resiliencetraining.net 

Free video-based online course in Active Hope at https://activehope.training

Tonight's Theme: Active Hope in Difficult Times

It is easy to feel overwhelmed, disheartened or defeated when facing world problems. This engaging session introduces an approach shown to nourish and build our capacity and commitment to act for positive change. Drawing on the transformative empowerment process developed by Joanna Macy, and described in their book Active Hope, Chris Johnstone introduces insights and practices that can enliven, energise and inspire our passion to play our part in a larger story of change.

Welcome to this inspiring session with Chris Johnstone!

Tickets

 • You can choose tickets in 5 different price ranges depending on your financial circumstances.
 • If you want to buy a ticket pass to ALL online events this spring, it costs 1800 SEK.
 • Links to all events will be sent by email.
 • 100 SEK = 10 USD

All ticket sales goes to charity

In the spring of 2022, the Friendship Lab is organising a Charity  Series of online events where we invite guests from Sweden, USA,  Ireland, UK and Germany to join us in leading workshops and meditations  to raise money for charity.

The events touch on important topics such as peace, compassion,  connection, community, togetherness, friendship, joy, love and   gratitude in different ways. We meet online on zoom.

All money raised from this event on Active Hope on June 7th with Chris Johnstone (who wrote the book "Active Hope: How to Face the Mess We're in without Going Crazy" with Joanna Macy) will be donated directly to ActiveHope.training, a UK non-profit organisation that creates resources to support positive change in the world. The organisation offers free online courses in Active Hope. 

Please read more about them and feel free to take their free online course, designed to strengthen your ability to make a difference in the world, via their website https://activehope.training/

Warmly welcome to join us during a moment of togetherness, peace and connection!

Biljetter

 • För en bättre värld!

  800,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Känner mig väääldigt generös

  600,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag vill verkligen bidra idag!

  400,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Min gåva till de som behöver

  300,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag ger det jag kan!

  100,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag bidrar med det jag kan

  50,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  Med detta biljettpass får du delta i alla Välgörenhetsseriens online-event.

  900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  1 500,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  3 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page