top of page

tors 05 maj

|

Online via zoom

Välgörenhetsserien - Andy Wistreich: Skapa Hälsosamma Relationer med Andra Människor och vår Jord

Välgörenhetsserien 2022. Alla insamlade pengar skänks oavkortat till välgörenhet. KVÄLLENS GÄST: ANDY WISTREICH. Genom meditation, diskussion och reflektion kommer vi i kontakt med den starka potentialen som vi har inom oss för att relatera väl till de människor vi har omkring oss & till vår jord.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Välgörenhetsserien - Andy Wistreich: Skapa Hälsosamma Relationer med Andra Människor och vår Jord
Välgörenhetsserien - Andy Wistreich: Skapa Hälsosamma Relationer med Andra Människor och vår Jord

Tid och plats

05 maj 2022 18:30 – 20:00 CEST

Online via zoom

Gäster

Om evenemanget

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie Våren 2022

GÄSTLÄRARE 5 MAJ: ANDY WISTREICH - online via zoom

Kvällens meditationsledare Andy Wistreich bor i sydvästra England tillsammans med sin fru. Han har praktiserat meditation dagligen i över fyrtio år och har undervisat i meditation och lett meditationsretreater runt om i världen. 

Andy praktiserar inom Dalai Lamas tibetanska buddhistiska tradition. Hans personliga lärare lärde sig buddhistisk filosofi och praktik i Tibet före den kinesiska ockupationen. Andy undervisar i buddhism och leder retreater, huvudsakligen inom centren för stiftelsen för bevarandet av Mahayana-traditionen.

Andy har 12 års erfarenhet av att leda meditationer i sekulära sammanhang och av att förmedla den gamla visdomstraditionen till utövare från många olika bakgrunder och religioner - och bortom religion.

Denna workshop pågår i 90 minuter och hålls på engelska och live-sänds via zoom. Såväl svensktalande som engelsktalande deltagare är därför mycket välkomna att delta denna kväll.

Kvällens tema: Skapa Hälsosamma Relationer med Andra Människor och vår Jord

Under Andys ledning kommer vi att använda oss av meditation, diskussion och reflektion för att känna den starka potentialen inom oss själva för att relatera väl till människor omkring oss i våra liv samt till jorden som vi är beroende av för att leva. 

Med hjälp av vardagligt sekulärt språk och exempel gör Andy den gamla buddhistiska traditionen tillgänglig för människor och utövare från många olika bakgrunder, religioner och även bortom religion. Denna visdom är både användbar och relevant i vår vardag idag.

Alla är välkomna! Den här sessionen är lämplig både för dem som inte har någon tidigare erfarenhet av meditation och för dem som har mycket erfarenhet.

Varmt välkomna till en fängslande stund!

Biljetter

 • Du kan välja biljetter i 5 olika prisklasser beroende på dina  ekonomiska förutsättningar. 
 • Om du vill köpa ett biljettpass till ALLA vårens online-sevent kostar det 1800 kr.
 • Länkarna till alla event skickas via mail.

English translation

In the spring of 2022, the Friendship Lab is organising a Charity Series of online events where we invite guests from Sweden, USA, Ireland, UK and Germany to join us in leading workshops and meditations to raise money for charity. All the money recieved is donated to https://geeffektivt.se/en.

The events touch on important topics such as peace, compassion, connection, community, togetherness, friendship, joy, love and gratitude in different ways. We meet online on zoom.

GUEST TEACHER MAY 5TH: ANDY WISTREICH - online on zoom

Tonight's meditation leader,  Andy Wistreich, lives in southwest England with his wife. He has been practising meditation daily for over forty years, and has taught meditation and led meditation retreats around the world. 

Andy practises within the Tibetan Buddhist tradition of the Dalai Lama. His personal teachers learned Buddhist philosophy and practice in Tibet before the Chinese occupation. Andy teaches Buddhism and leads retreats mainly within the centres of the Foundation for the Preservation of the Mahayana Tradition.

Andy has 12 years of experience leading meditations in non-Buddhist contexts, and bringing the ancient tradition to practitioners from a wide range of backgrounds, religions - and beyond religion. 

Andy's workshop lasts 90 minutes and is held in English and is broadcasted live through zoom. Both Swedish-speaking and English-speaking participants are therefore very welcome to attend this evening.

Tonight's theme: Creating Healthy Relationships with Other People and the Earth

Using everyday secular language and examples, Andy brings the ancient buddhist tradition to people and practitioners from a wide range of backgrounds, religions, and beyond religion. These teachings are both useful and relevant in our everyday lives today.

We will use meditation,  discussion and reflection to feel the potential within ourselves for  relating well to people in our lives and the earth on which we depend  for our life itself.

Everyone is welcome! This  session is suitable for those with no experience of meditation and  equally for those with lots of experience.

Warmly welcome!

Tickets

 •     You can choose tickets in 5 different price ranges depending on your financial circumstances. 
 •     If you want to buy a ticket pass to ALL online events this spring, it costs 1800 SEK.
 •     Links to all events will be sent by email.

OM Välgörenhetsserien / ABOUT

Under våren 2022 anordnar Vänskapslabbet en Välgörenhetsserie med onlineevent och event där vi bjuder in gäster från Sverige, USA, England,  Irland och Tyskland som kommer och leder föreläsningar, workshops och  meditationer tillsammans med oss för att samla in pengar som skänks oavkortat till välgörenhet. Eventen berör viktiga ämnen som fred, medmänsklighet, kontakt, gemenskap, samhörighet, relationer, vänskap, glädje, kärlek och tacksamhet på olika sätt.

Alla pengar som vi får in från denna föreläsning skickar vi till den ideella föreningen Ge Effektivt, som inspireras av idéerna från rörelsen effektiv altruism, och drivs med hjälp av Effektiv Altruism Sverige. De har tagit fram ett sätt att bidra och donera effektivt, så att pengarna verkligen når fram till de som behöver dem utan onödigt svinn. Läs mer här: https://geeffektivt.se/

Vänskapslabbets Välgörenhetsserie gästas av föreläsare, meditationslärare och musiker världen över som delar med sig av sin värme, kärlek och inspiration. Mötena live-sänds online via zoom.

Vi är övertygade om att dessa möten kommer att bli otroligt berikande och glädjefyllda stunder som lyser av samhörighet och smakar generositet och medmänsklighet.

Varmt och innerligt välkomna till en stund i kärlek och gemenskap.

Innerligt TACK till alla våra kärleksfulla, godhjärtade gästlärare för er medverkan!

Önskar Therese, Daniel och Anders på Vänskapslabbet

Biljetter

 • Känner mig väääldigt generös

  600,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Min gåva till de som behöver

  300,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag vill bidra med det jag har

  200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag ger det jag kan!

  100,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Jag bidrar med det jag kan

  50,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  Med detta biljettpass får du delta i alla Välgörenhetsseriens online-event.

  900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  1 500,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett till ALLA online-event

  3 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page