top of page

lör 11 maj

|

Kompani 415, Kviberg, Göteborg

Tryggare anknytning - Göteborg, 11-12 maj

En introduktion till anknytning, anknytningstrauma och medreglering och hur du kan skapa ett liv mindre styrt av ditt förflutna.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Tryggare anknytning - Göteborg, 11-12 maj
Tryggare anknytning - Göteborg, 11-12 maj

Tid och plats

11 maj 2024 09:30 – 12 maj 2024 18:00

Kompani 415, Kviberg, Göteborg, Marketenterivägen 1, 415 28 Göteborg, Sverige

Gäster

Om evenemanget

"Att delta i denna kurshelg är ett av de viktigaste stegen jag tagit i livet. Känner en stor lättnad av att ha hittat ett tryggt forum att äntligen börja läka i. Efter kursen har jag känt mig mer levande, närvarande, klarsynt och hoppfull."

- Jenny

"Jag har gått åtskilliga år i terapi, ända sedan jag var tonåring, men jag har haft svårt att komma åt roten till min känsla av otrygghet. ”Tryggare anknytning” blev starten på en läkningsprocess och något som förändrade mig i grunden. På kursen fick jag förklaringar och teorier som satte ord på mina beteenden. Jag fick förståelse för hur tidiga händelser påverkar hur jag som vuxen relaterar till andra människor. Jag fick också förklarat för mig att ett trauma inte per definition behöver vara något man varit med om, utan kan också vara en upplevelse av något jag saknade eller inte fick. Men viktigast av allt, att anknytning faktiskt går att reparera.

När vi gjorde dom praktiska övningarna blev jag fascinerad, vi gjorde det omedvetna medvetet tillsammans. Aldrig hade jag trott att min kropp ville berätta så mycket. Jag fick möjlighet att både förstå, känna och uppleva genom kroppen, det fanns information och minnen som ville få utrymme och uppmärksamhet. Idag känner jag mig mer levande och närvarande och med en stor hoppfullhet. Stort tack för detta trygga och fina hållandet som för mig var starten på ett läkande och ett liv med större förståelse, omtanke och medkänsla för mig och andra."

- Mona Huovinen

Känner du dig hämmad i viktiga livsområden i ditt liv? I kärleksrelationer, i relation till sysselsättning/arbete, i relation till din sexualitet eller din förmåga att skapa hållbara relationer och ta livsbejakande val utifrån vad du verkligen vill? Få hjälp att upptäcka hur ekon från det förflutna kan hindra dig att leva mer i enlighet med din livsenergi och ditt hjärta. Få metoder till att börja läka dina anknytningsmönster.

Den här helgen är för dig som vill få en introduktion till anknytningstrauma och medreglering av nervsystemet.

Vi går igenom teorier om anknytningstrauma och övningar för att släppa på blockeringar i kroppen och för att stötta kroppens självläkande kraft genom medreglering.  Helgen kommer innehålla övningar för att väcka kroppen till liv och att komma ur stagnerade mönster.

Du kan vänta dig ett öppnande av nya fönster in till din kropp och ditt medvetande.

Helgen hålls av leg. psykolog Daniel Ek och coach i positiv psykologi Anders Eriksson.

Vad får du lära dig under helgen?

 • Översikt över de klassiska anknytningsstilarna
 • Teori från NARM (NeuroAffective Relational Model) och dess vidareutveckling av de klassiska anknytningsstilarna
 • Övningar från Feldenkraismetoden för att komma ur spänningsmönster
 • Teori och övningar från Somatic Experiencing
 • Övningar i medreglering, närvaro och intoning
 • Närma dig en förståelse för din egen anknytningsstil
 • Förstå vilka behov du hade i ditt förflutna som du fortfarande bär på
 • Förståelse för hur du kan avsluta din anknytning

Varför är anknytning viktigt?

Många av oss har i grunden en eller annan form av otrygg anknytning på grund av att vi inte fått de behov tillgodosedda som vi skulle behövt tidigt i vårt liv. Bristen vi hade där och då kan fortfarande ligga kvar som kvardröjande behov som vi försöker tillgodose här och nu. Om vi inte förstår att det här är barnets kvardröjande behov börjar vi ställa krav på omgivningen eller oss själva som de eller vi själva inte kan leva upp till och vi blir besvikna och återskapar upplevelsen av brist och misslyckande. Den otrygga anknytningen kan visa sig i en kärleksrelation, i relation till mitt jobb eller vänner eller i relation till mig själv och min förmåga att ta livsbejakande beslut. Istället för att se oss själva som misslyckade eller göra oss själva till offer för omgivningen, andra människor eller världen, så kan vi istället börja intressera oss för lösningar att komma ur de ekon från det förflutna som fortfarande påverkar oss. Ekona från det förflutna kan visa sig både i vara våra tankar, beteende och världsåskådning men även i spänningsmönster och energiknutar eller blockeringar i våra kroppar. Med hjälp av en ökad förståelse, närvaro tillsammans med andra välvilliga människor och övningar för att släppa på hämmande spänningsmönster så kan en resa mot läkning börja. Den här helgen introducerar vi teori från NARM (Neuro Affective Relational Model) samt teori och praktik från Somatic Experiencing och Feldenkraismetoden för att komma i mer kontakt med de ekon vi bär med oss. Vi går också igenom de klassiska anknytningsstilarna men utvecklar dessa med hjälp av NARM som har en bredare approach kring hur man faktiskt kan jobba med anknytningen och de kvardröjande behov vi bär med oss.

Vad är anknytningstrauma?

Ordet trauma är ofta förknippat med en enstaka fruktansvärd händelse, men i detta sammanhang använder vi trauma ur ett bredare perspektiv. Som liten, från att vi är i mammas mage tills att vi är runt fem år, påverkas vi särskilt mycket av våra vårdnadshavaren kapacitet och förmågor att känna in oss och tillgodose våra fysiska och emotionella behov. Redan i livmodern blir vi påverkade av mammans tillstånd och om mamman är stressad av någon anledning kommer stresshormoner även att påverka fostret. Vår tid i livmodern och de första åren i våra liv blir en ”blueprint” för vår fortsatta utveckling och i och med att de flesta av oss inte minns så mycket från 0-5 års ålder ligger den här inlärningen inte nödvändigtvis i vår verbala förståelse utan mer som tendenser, strategier, världsuppfattning och perceptions- och beteendemönster som påverkar oss utan att vi alltid är i kontakt med hur det kommer sig att vi ser på världen på just detta sätt. När vårdnadshavarna upprepat brister i sin närvaro och intoning till barnets behov på ett eller annat sätt (utan att reparera den emotionella skadan) så tvingas barnet att förställa sig, ändra sig, och skapa strategier för att överleva med föräldrar med bristande kompetens. Det kan handla om att inte ta så mycket plats, att deprimera sina behov, att inte gå utforska omgivningen på egen hand pga en överbeskyddande förälder, eller att inte våga visa sin sårbarhet och behov av tröst och kärlek eller annat. De här strategierna blir livsnödvändiga för barnets överlevnad men när barnet blir vuxen så kan strategierna och beteendemönstrens sitta kvar trots att omgivningen förändrats och man inte längre är i direkt behov av vårdnadshavarna för sin överlevnad. De här mer eller mindre omedvetna strategierna kan hindra oss i viktiga livsområden och göra våra liv till ett återskapande av samma upplevelser vi hade som barn.

Vad är medreglering?

Medreglering är den yttre regleringen av det inre neurologiska systemet (Bowlby). Med hjälp av en intonad förälder (oftast mamman)

får barnet hjälp att reglera sina fysiologiska och emotionella processer och en känsla av koherens och trygghet kan uppstå. I sin enklaste form kan det handla om att bli matad när man är hungrig, att bli upplockad och tröstad när man är ledsen. Föräldrarna måste själva ha en relativt funktionell reglering i sig själva för att kunna lugna barnet, annars överförs istället en känsla av stress eller otrygghet. När vi går i terapi är det inte sällan terapeutens jobb att överföra tillstånd av närvaro och ”embodiment” till sina klienter, (Bromberg 2011; Schore, 2012), det vill säga, terapeuten hjälper klienten att reglera sina känslor och sitt nervsystem genom att själv vara reglerad och bemöta klienten på ett välvilligt, närvarande och medkännande vis. Medreglering sänder signal till hjärnan att du kan vara trygg.

Brister föräldrarna i medreglering upplever barnet återkommande eller kronisk aktivering i nervsystemet (sympatikusreaktion) som skapar inflammation och kan uttrycka sig i många olika organ: ont i magen, astma, eksem, kolik, IBS, hyperaktivitet eller liknande i både barnaålder och vuxen ålder. Under den här kursen övar vi på att ge intonad närvaro (medreglering) och välvilliga responser till varandra för att låta nervsystemet uppleva mer och mer trygghet i relation till en annan person.

Sagt om kursen:

"Den här kursen integrerar allt som är viktigt för mig i personligt förändringsarbete: gedigen kunskap om människans psyke, somatik och neurologi varvat med praktiska övningar som involverar kropp och känslor, rörelse och stillhet, det medvetna och det undermedvetna, som sker i enskildhet eller i relation med andra deltagare. Allt bärs av en djup respekt och värme för allt som det kan innebära att leva som människa."

- Aurora

PRAKTISKT

Kostnad: 3900:-  SEK

företagarbiljett tillkommer 25% moms. Möjligt att skriva som friskvård.

Tider: Lör-sön, 09.30-18.00

Plats: Göteborg, Mahalaya Yoga center

LÄRARE

Daniel Ek är legitimerad psykolog, organisationskonsult, författare och yogalärare med en bakgrund i vipassanatraditionen. Daniel jobbar främst med ACT, Acceptance and Commitment Therapy samt Functional Analytic Psychoterapy som är inriktad på medvetenhet i relationer. Daniel är medförfattare till boken "Länge leve vänner  - forskning och färdigheter för att stärka dina vänskapsrelationer"  som kom ut Augusti 2021 via Natur & Kultur.

Anders Eriksson arbetar som HR-konsult och meditationslärare och har sina huvudämnen inom kognitiv neurovetenskap, hälsopsykologi och coaching/motiverande samtal (MI) ifrån Göteborgs universitet och Skövde högskola. Han har varit särskilt intresserad av att integrera meditation / medvetenhetsträning i autentiskt relaterande i sina relationer som verktyg i att fördjupa närvaro och kontakt även till sig själv.

Biljetter

 • Företagare

  Avbokningsrätt 14 dagar efter köp. Anmälningsavgift på 850kr återbetalas ej.

  4 875,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page