top of page

ons 20 mars

|

Moveri hälsocenter

Relationell Mindfulness (circling) 6-veckorskurs Göteborg

För dig som vill leva mer i kontakt med dig själv och andra - en boostande kurs med fokus på relaterande i kontakt och medveten närvaro.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Relationell Mindfulness (circling) 6-veckorskurs Göteborg
Relationell Mindfulness (circling) 6-veckorskurs Göteborg

Tid och plats

20 mars 2024 17:45 – 20:15

Moveri hälsocenter, Järntorgsgatan 12, Göteborg

Gäster

Om evenemanget

Vad är Relationell Mindfulness?

I den här formen av meditation också kallad "circling" får vi chansen att lägga märke till vad som händer inom oss när vi är i kontakt med andra. Till skillnad mot klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna ögon utövar vi Relationell Mindfulness tillsammans med andra människor med våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i smågrupper eller i helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer. I träningen utforskar vi också olika sätt att se verkligheten på, olika filtersom vi tar in nuet via. Det kan exempelvis vara att lägga märke till vad som "känns levande" i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på, vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv. Steg för steg tränar vi upp förmågan att vara närvarande tillsammans med andra och öka vår medvetenhet om vad som pågår inom oss, mellan oss och vad vi uppfattar pågå i den eller de andra.

I Relationell Mindfulness tenderar känslan av närvaro i nuet att kraftigt förstärkas och givande insikter och förståelser om oss själva, om andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi lär känna vår egen och samtidigt andra människors inre värld.

Sagt om kursen:

"Helt fantastiskt. Supertacksam för den här kursen! Tycker alla borde gå den. Så viktigt!"

"Aha! Det är DETTA jag saknat" förstod jag ganska omgående. Jag har uppmärksammat mönster och vågat utmana dem i det trygga rum som öppnade sig för mig i denna kurs. Känsla av hopp, att det finns andra där ute som vill mötas i det som ÄR. Inget "lösa problem" eller analyserande. Otroligt befriande. Känner djupare kontakt med mitt inre. Större tillit till mig själv och andra. Ärad att få bevittna andras mod. Känsla av att vara betydlig och samtidigt obetydlig. Vackert och fascinerande."

"Potent, ut ur tankevärlden och rakt in i upplevelsevärlden, kroppen och sinnena"

"Att delta i denna kursen är ett av de viktigaste stegen jag tagit i livet. Känner en stor lättnad av att ha hittat ett tryggt forum att äntligen börja läka i. Efter kursen har jag känt mig mer levande, närvarande, klarsynt och hoppfull."

"En känsloresa och ett andrum där jag tryggt och kravlöst kunde utforska mitt inre ihop med andra. Jag har mindre värk i kroppen, upplever en ny mjukhet på insidan och känner mig mer förlåtande mot mig själv."

Kursupplägg

Under en 6-veckorskurs kommer vi steg-för-steg att utforska närvaro och olika så kallade "filter" tillsammans för att mot slutet av kursen gradvis släppa mer på strukturerade övningar och tillåta ett mer naturligt flöde i mötena. Mellan träffarna uppmuntras deltagarna att sinsemellan eller tillsammans med en vän träna Relationell Mindfulness på egen hand med hjälp av handledning från läraren.

Vad är syftet?

Huvudsyftet med Relationell Mindfulness är att utforska upplevelsen av kontakt – kontakt med oss själva, med omgivningen och med andra människor.

När vi möter andra människor genom Relationell Mindfulness blir vi lättare varse våra blinda fläckar gällande relationen till oss själva och till andra.

Ett annat syfte med Relationell Mindfulness är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven och då emotionella och relationella sår kan läka. I Relationell Mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att i vi stället blir medveten om tankar och föreställningarsom t.ex. att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att

 • släppa taget om idéer och koncept och i stället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu
 • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra
 • öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen
 • öva upp förmågan att vara med det okända och osäkerhet
 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne
 • vara nyfiken på andras inre värld
 • våga visa mig för den jag är och dela min upplevelse

Relationell Mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell Mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnadmellan terapi och Relationell Mindfulness är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande – en "lärare" och en "elev". I Relationell Mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell Mindfulness. Redan som spädbarn söker vår uppmärksamhet andra människors ansikten och ögon. Vi söker kontakt. Vi söker trygghet och i den bästa av världar så möter vi en närvarande blick i vår vårdgivare. Är våra föräldrar stressade eller har svårigheter att själv vara närvarande eller reglera  sina egna känslor kan kontakt bli förknippat med otrygghet, skam och andra känslor som stressar oss själva. Som barn behöver vi kontakt för att överleva och har våra föräldrar svårigheter att möta oss tvingas vi använda olika sätt att få kontakt; vi döljer våra egna känslor, vi  känner in vår förälder istället för att den känner in oss, vi klär oss i  olika roller för att få uppmärksamhet såsom att alltid försöka vara glad, snäll  och duktig. I Relationell Mindfulness kan vi komma i kontakt med dessa roller och strategier och lära oss nya sätt att förhålla oss till kontakt som är mer läkande och som gynnar oss bättre här och nu.

Finns det några risker med Relationell Mindfulness

Att vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg eller ilska. I Relationell Mindfulness är dessa känslor och tankar välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på sex tillfällen kommer du få lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka närvaron med andra blir överväldigande.

Hur kan Relationell Mindfulness appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna skapa kontakt. Medvetenhet kring ens egna projektioner och föreställningar kan minska konflikter. Genom att sätta ord på det vi upplever och känner så övar vi förmågan att både tolerera starkare känslor och också att kommunicera dem och blir därmed lättare förstådda.

Psykologisk trygghet har visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i grupp. Genom Relationell Mindfulness får du öva på att vara öppen och närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig även i andra sammanhang.

Vi tränar samtidigt på att ”öppna våra hjärtan” där välvilja mot oss själva och andra är central. Genom att stå för och dela vår upplevelse (där motsatsen är att peka finger på andra och ha ett anklagande/dömande språk) så skapas förutsättningar för samförstånd.

Lyssna på ett poddavsnitt om Relationell Mindfulness/Circling här: http://renander.nu/038-circling/ ​

Mer info om vänskapslabbet och det vi gör: www.vänskapslabbet.se

Lärare

Anders Eriksson

Praktiskt

Kostnad: 3200kr

Deltagare max 14 personer

Plats: Moveri, Järntorgsgatan 12, 413 01 Göteborg

Tid: 17.45-20.15

Onsdagar följande datum:

20e mars 

27e mars 

3e april

10e april 

17e april 

24e april

Biljetter

 • Ordinarie biljett

  Anmälningsavgift på 800kr ingår och kan ej återbetalas. 14 dagars ångerrätt.

  3 200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Företagarbiljett

  14 dagars ångerrätt. 800kr anmälningsavgift ingår i priset och återbetalas ej. Men kan vara innestående vid avbokning för att användas vid senare kurs.

  4 000,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page