top of page

tis 22 sep.

|

Fysioterapistudion

Circling/social mindfulness - 8ggr

Välkommen på en kurs i Circling. Vill du lära dig att bli mer närvarande i relation med andra? Följ med in i Circlingens värld under åtta kvällar. Max deltagare 9 personer. Fysiska möten och onlinemöten.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Circling/social mindfulness - 8ggr
Circling/social mindfulness - 8ggr

Tid och plats

22 sep. 2020 18:00 – 20:30

Fysioterapistudion, Hammarby allé 9b, 120 32 Stockholm, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Vad är Circling?

Vi definierar circling som en form av social meditation och interpersonell process som är utformad för att möjliggöra en förhöjd närvaro med en eller flera andra människor. Vi övar circling genom att använda vår nyfikenhet och alla våra sinnen och särskilt kroppen som ett ankare för att vara här och nu. När vi utforskar det som händer i nuet med ett nybörjarsinne kan vi lättare släppa och se igenom föreställningar, projektioner, roller, tolkningar och dömande och istället öppna upp för det okända, icke-manifesterade, intuition och närvaro. I circling tenderar känslan av närvaro i nuet att förstärkas och givande insikter och förståelser kring sig själv, kring andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi lär känna vår egna och samtidigt andra människors inre värld. Circling beskrivs ibland som en konstart, en andlig praktik men också som terapeutiskt.I Circling har man inte fysisk kontakt, enbart ögonkontakt och talande.

Här finns ett podavsnitt där Daniel pratar om och gör Circling. Där kan du få en känsla för vad det är: http://renander.nu/038-circling/

Vad är syftet?

Syftet med Circling är att bland annat att bli varse våra blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för att kunna skapa djupare kontakt. Med djupare kontakt menar vi förmågan att kunna urskilja vad vi känner, tänker och hur vi agerar. 

Ett annat syfte med Circling är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor känner vi tillit. När vi regelbundet kommer i kontakt med öppenhet och tillit i våra relationer kan relationella sår läka samt vår fysiska kropp och vår mentala hälsa kan stärkas. Vår utgångspunkt i Circling är att vi är perfekta som vi är i stunden och vi försöker släppa förändringsagendor och istället ge plats till ett icke-dömande utforskande. 

"Name it to tame it, feel it to heal it"

Ett tredje syfte med Circling är att träna förmågor som kan skänka ett djupare lugn och större närvaro i livet. När vi är i medvetna om vårt tankeliv och våra känslor utan att försöka förändra dem ger vi större förutsättningar för att släppa en onödig kamp mot oss själva. Genom att vara i kontakt med och sätta ord på en jobbig och intensiv känsla har denna känsla en tendens att inte få lika stor makt över oss. Det finns ett ordspråk inom forskningen kopplat till medvetenhetsträning som lyder; “name it to tame it, feel it to heal it”. Det är detta vi tränar i circling och som vi på ett direkt sätt även kan ta med oss in våra liv utanför circlingkursen.

Vi uppnår syftet med Circling genom att

 • Öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra
 • Släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu
 • Träna öppenhet och uttrycka denna direkta upplevelse, t.ex. sätta ord på tankar och känslor som känns levande i stunden
 • Öva upp förmågan att vara med det okända och osäkerhet
 • Öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen
 • Odla ett icke-dömande och nyfiket sinne genom att vara nyfiken på sin egna och andras inre värld

Hur kan circling appliceras i vardagslivet?

I circling tränar vi tre huvudförmågor; medvetenhet, mod/öppenhet och värme/välvilja. Dessa är alla byggstenar för att skapa djupare och mer autentisk kontakt.

Medvetenhet handlar om förmågan att vara närvarande och medveten om vad som pågår här och nu. För att vara i kontakt behöver vi träna en viss medvetenhet för att inte fastna i projektioner och föreställningar, vi kan skapa distans till vad vi “tror” är sant. Motsatsen är att gå på autopilot där vi drivs av impulser, vi tror på våra tankar och gör som vi alltid gjort.

Mod/öppenhet är förmågan att vara öppen och visa sig. Det kan exempelvis ske genom att jag delar vad som känns som mest levande i mig i stunden, det bjuder in andra att se mig, vad som pågår i mig. Med hjälp av mod och öppenhet kan vi kliva ur komfortzonen och bjuda in till ett mer autentiskt möte. 

Värme och välvilja handlar om att ha medkänsla till oss själva och andra och att agera utifrån en välvillig intention. Genom att vara medveten om att vi alla har relationella sår med oss, gör vi vårt bästa att möta upp den andra utifrån vad som är kärleksfullt. I circling får vi träna på att “gå i varandras skor", att få inblick i den andras värld här och nu. 

Vad är skillnaden mellan circling och terapi?

Circling är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och circling är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”. I Circling är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta även in med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i circling.

Finns det några risker med Circling?

Att vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad du har med i din historia, väcka jobbiga och svåra minnen. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg eller ilska. I Circling är dessa känslor och tankar välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att lugna sig.

I vår kurs som är uppdelad på fem tillfällen kommer du få lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka närvaron med andra blir överväldigande.

Tider: 18.00-20.30

Åtta tillfällen:

22 Sept  

29 Sept

6 Okt 

13 Okt

20 Okt

27 Okt

3 Nov

10 Nov

Din investering för 8 tillfällen

1950:-

(Begränsat antal platser 8 personer plus en ledare och en assistent)

Plats gång 1-5:

Fysioterapistudion, Hammarby Allé 9b

Plats gång 6-8: Online via Zoom

Biljetter

 • Circling 8ggr

  Anmälningsavgiften på 400;- är icke återbetalningsbar. Avbokning kan göras upp till 14 dagar efter köpt biljett då full återbetalning kan ske förutom anmälningsavgiften. Skulle du ha förkylningssymptom dagarna innan har du rätt att avboka och få pengarna tillbaks förutom anmälningsavgiften.

  1 950,00 kr
  Slutsåld

Detta evenemang är slutsålt

Dela detta evenemang

bottom of page