top of page

Relationell mindfulness/Circling
medveten, nyfiken, levande

"Helt fantastiskt. Supertacksam för den här kursen! Tycker alla borde gå den. Så viktigt!"

Anna Kebo

En relationell form av mindfulness för dig som vill leva mer i kontakt med dig själv och andra.

Du bokar kurserna här: https://www.vanskapslabbet.se/kurser

 

Vad är Relationell mindfulness?

I den här formen av meditation också kallad "Circling" tränar vi på att bli mer och mer medvetna om vad som händer i oss själva, i andra och mellan oss för att skapa djupare och mer autentisk kontakt - en förmåga du har nytta av i hela livet.

  

   Till skillnad mot klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna ögon gör vi Relationell mindfulness tillsammans med andra människor med våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i smågrupper eller  helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer.

   I träningen utforskar vi också olika lager av verkligheten vi upplever i stunden. Det kan exempelvis vara att lägga märke till vad som känns levande i mig just nu, vad som händer i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på, vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv.

 

   Träningen kräver ett visst mod, men vår erfarenhet säger också att du får också skörda många insikter, mycket skratt, en stark känsla av kontakt och djupare närvaro med andra än du tidigare varit i med om.

 

 

Vi baserar Relationell mindfulness på våra
kunskaper inom:

* Functional Analytic Psychoterapy

* Polyvagal theory

* Vipassana Insiktsmeditation

* Somatic Experiencing
* Circling
 


 

SAGT OM KURSEN:

 

"Potent, ut ur tankevärlden och rakt in i upplevelsevärlden, kroppen och sinnena"

"Att delta i denna kurshelg är ett av de viktigaste stegen jag tagit i livet. Känner en stor lättnad av att ha hittat ett tryggt forum att äntligen börja läka i. Efter kursen har jag känt mig mer levande, närvarande, klarsynt och hoppfull."

"Mycket wow känsla från de övningar vi gjorde. Gjorde att jag kom närmare mig själv och en känsla av djup kontakt/närhet med övriga kursdeltagare."

 

"En känsloresa och ett andrum där jag tryggt och kravlöst kunde utforska mitt inre ihop med andra. Jag har mindre värk i kroppen, upplever en ny mjukhet på insidan och känner mig mer förlåtande mot mig själv."

"Superbra! verkligen toppen!
Jag har fördjupat min insikt i att tillåta mig att vara precis vad jag är i detta ögonblick och att det är givande för mig och andra att jag är autentisk. Jag har också funnit stort värde i att bara utforska nuet och lita på att det som kommer kommer istället för att försöka kontrollera vad jag ska svara i förhand."

 

Vad är syftet?
   Redan som spädbarn söker vår uppmärksamhet andra människors ansikten och ögon. Vi söker kontakt. Vi söker trygghet och i den bästa av världar så möter vi en närvarande blick i vår vårdgivare. Är våra föräldrar stressade eller har svårigheter att själv vara närvarande eller reglera sina egna känslor kan kontakt bli förknippat med otrygghet, skam och andra känslor som stressar oss själva.

   Som barn behöver vi kontakt för att överleva och har våra föräldrar svårigheter att möta oss tvingas vi använda olika sätt att få kontakt; vi döljer våra egna känslor, vi känner in vår förälder istället för att den känner in oss, vi klär oss i olika roller för att få uppmärksamhet såsom att alltid vara glad, snäll och duktig.

   I Relationell mindfulness kan vi komma i kontakt med dessa roller och strategier och lära oss nya sätt att förhålla oss till kontakt som är mer läkande och som gynnar oss bättre här och nu.

   Syftet med Relationell mindfulness är att bland annat att bli varse våra blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för att kunna skapa djupare kontakt. Ett annat syfte med Relationell mindfulness är att bli sedd som vi är. När vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska nervsystemet och vagusnerven, och relationella sår kan läka.

   I Relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om våra tankar och föreställningar om att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att:

 • öva upp förmågan att vara medvetet
  närvarande med andra

 • öva oss på att se igenom våra
  föreställningar om andra, oss själva
  och världen

 • öva upp förmågan att vara med det
  okända, med osäkerhet

 • släppa taget om idéer och koncept
  och istället vara i och uppleva den
  direkta upplevelsen här och nu

 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

 • vara nyfikna på andras inre värld

 • vara nyfiken på, utforska och respektera
  vår personliga trygghetszon

 • be om stöd att komma tillbaka till
  balans och närvaro

 • sätta gränser om vi behöver
   

 

 

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

   Relationell mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”.

 

   I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.

Smakprov
   Vill du få en djupare förståelse eller ett smakprov på Relationell mindfulness så kan du lyssna på nedanstående poddavsnitt i Närvaropodden. Du kan också hålla utkik efter våra gratis prova-på-kvällar genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.


 

IMG_2534.JPG
IMG_2535.JPG

Lyssna till ett samtal i Närvaropodden om Circling/Relationell mindfulness

Circling - Daniel EkNärvaropodden
00:00 / 01:04
bottom of page