top of page

tis 04 apr.

|

Södermalm

Relationell Mindfulness (Circling) 7 veckor, Gamla Stan- Tisdagar start 21 Feb

Träna din förmåga att vara närvarande i relationer

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Relationell Mindfulness (Circling) 7 veckor, Gamla Stan- Tisdagar start 21 Feb
Relationell Mindfulness (Circling) 7 veckor, Gamla Stan- Tisdagar start 21 Feb

Tid och plats

04 apr. 2023 18:00 – 20:30 CEST

Södermalm, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige

Om evenemanget

Vad är Relationell mindfulness?

I  den här formen av meditation också kallad "Circling" får vi chansen att lägga märke till vad  som händer inom oss när vi är i kontakt med andra. Till skillnad mot  klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna  ögon gör vi Relationell mindfulness tillsammans med andra människor med  våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i  smågrupper eller  helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi  upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer. I  träningen utforskar vi också olika sätt att se verkligheten på, olika  filter som vi tar in nuet via. Det kan exempelvis vara att lägga märke  till vad som känns levande i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på,  vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina  känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv. Steg för  steg tränar vi upp förmågan att vara närvarande tillsammans med andra  och öka vår medvetenhet om vad som pågår inom oss, mellan oss och vad vi  uppfattar pågå i den eller de andra.

I  Relationell mindfulness tenderar känslan av närvaro i nuet att kraftigt  förstärkas och givande insikter och förståelser kring sig själv, kring  andra, och kring processen är ofta förekommande hos den som deltar. Vi  lär känna vår egna och samtidigt andra människors inre värld.

Vad är syftet?

Syftet  med Relationell mindfulness är att bland annat att bli varse våra  blinda fläckar gällande vår relation till oss själva och till andra för  att kunna skapa djupare kontakt. Ett  annat syfte med Relationell mindfulness är att bli sedd som vi är. När  vi blir sedda av icke-dömande och närvarande människor så aktiveras en  rad hälsofrämjande fysiologiska processer, såsom det parasympatiska  nervsystemet och vagusnerven, och emotionella och relationella sår kan  läka. I relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra  på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om  tankarna och föreställningarna att vi bör förändra någonting.

Vi uppnår syftet genom att

 • släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu
 • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra
 • öva oss på att se igenom våra föreställningar om andra, sig själv och världen
 • öva upp förmågan att vara med det okända, osäkerhet
 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne
 • vara nyfikna på andras inre värld

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell  mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig  skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi  innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och  en “elev”. I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever.  Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt  utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa  relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha  hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.   Redan som spädbarn söker vår uppmärksamhet andra människors ansikten och  ögon. Vi söker kontakt. Vi söker trygghet och i den bästa av världar så  möter vi en närvarande blick i vår vårdgivare. Är våra föräldrar  stressade eller har svårigheter att själv vara närvarande eller reglera  sina egna känslor kan kontakt bli förknippat med otrygghet, skam och  andra känslor som stressar oss själva. Som barn behöver vi kontakt för  att överleva och har våra föräldrar svårigheter att möta oss tvingas vi  använda olika sätt att få kontakt; vi döljer våra egna känslor, vi  känner in vår förälder istället för att den känner in oss, vi klär oss i  olika roller för att få uppmärksamhet såsom att alltid vara glad, snäll  och duktig. I Relationell mindfulness kan vi komma i kontakt med dessa  roller och strategier och lära oss nya sätt att förhålla oss till  kontakt som är mer läkande och som gynnar oss bättre här och nu.

Finns det några risker med Relationell mindfulness

Att  vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad  du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga  när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg  eller ilska. I Relationell mindfulness är dessa känslor och tankar  välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta  eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att  lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på åtta tillfällen kommer du få  lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i  kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet  tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka  toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka  närvaron med andra blir överväldigande.

Hur kan Relationell mindfulness appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan  att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna  skapa kontakt. Medvetenhet kring sina egna projektioner och  föreställningar kan minska konflikter och genom att sätta ord på det vi  upplever och känner i kroppen så övar vi förmågan att både tolerera  starkare känslor och också att kommunicera dem. Psykologisk trygghet har  visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i  grupp. Genom Relationell mindfulness får du öva på att vara öppen och  närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna  förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig i andra  sammanhang.

Praktiskt

Kostnad: 2200kr

Deltagare max 10 personer

Plats: Welledge, Gamla stan, Kornhamnstorg 6

Tid: 18.00-20.30

Tisdagar följande datum:

8 Nov

15 Nov

22 Nov

29 Nov

6 Dec

Biljetter

 • Ordinarie biljett

  Anmälningsavgift på 800kr ingår och kan ej återbetalas. 14 dagars ångerrätt.

  2 200,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Kom med en vän, 2 biljetter

  3 900,00 kr
  Försäljning avslutad
 • Biljett, enskild firma 25%VAT

  2 750,00 kr
  Försäljning avslutad

Totalt

0,00 kr

Dela detta evenemang

bottom of page