top of page

tis 07 maj

|

Södermalm

Relationell Mindfulness 6 veckor, Gamla Stan - start 7 maj

Lär dig hur mänsklig kontakt kan bli din medicin, utan beröring.

Registrering är stängd
Se andra evenemang
Relationell Mindfulness 6 veckor, Gamla Stan - start 7 maj
Relationell Mindfulness 6 veckor, Gamla Stan - start 7 maj

Tid och plats

07 maj 2024 18:00 – 20:30 CEST

Södermalm, Kornhamnstorg 6, 111 27 Stockholm, Sverige

Gäster

Om evenemanget

Upplev en trygghet du inte upplevt tidigare  -  Kom ur onödig självmedvetenhet och kom i kontakt med glädje, flöde, frihet     -    Lär dig hur mänsklig kontakt och närvaro kan bli din medicin 

Följ med på en resa där mindfulness möter kraften i relationer. Upptäck ett djupare, mer autentiskt sätt att få kontakt med dig själv och andra, där närvaron blir medicin som öppnar upp nya fönster in i livet. Till skillnad mot klassisk mindfulnessträning som ofta sker i ensamhet eller med slutna ögon gör vi Relationell mindfulness tillsammans med andra människor med våra ögon öppna. Rent praktiskt sker träningen två och två, eller i smågrupper eller  helgrupp. Vi tränar på att sätta ord på det vi upplever i stunden när vi är i kontakt med en eller flera personer. 

Tekniken är förvånansvärt enkelt, men effekten är något vi inte kan beskriva med ord, det är något du behöver uppleva. Relationell mindfulness är sprunget ur tekniken som är känd under namnet "Circling". Vi har byggt vidare på denna teknik genom att inkorporera större förståelse för vad det är vi gör, steg för steg praktik samt medvetenhet om att många av oss har trauman i barndom eller vuxen ålder och att träningen därmed behöver hållas i en stark container av trygghet . Våra elever får skörda många insikter, mycket skratt, en stark känsla av kontakt och djupare närvaro med andra än de tidigare varit i med om. Vårt sätt att leda handlar i första hand om att skapa trygghet, en trygghet som i sig leder till större kontakt med dig själv, ditt inre, nuet, den andra och livet.

I träningen utforskar vi olika lager av verkligheten vi upplever i stunden. Det kan exempelvis vara att lägga märke till vad som känns levande i mig just nu, vad som händer i min kropp just nu, vad jag är nyfiken på, vad jag är rädd för, vad som pågår i mina tankar, vad som händer i mina känslor, föreställningar jag har om den andra eller mig själv.

I Relationell mindfulness utgår vi ifrån att vi inte behöver ändra på oss själva eller någon annan, utan att istället bli medveten om våra tankar och föreställningar om att vi bör förändra någonting.

Sagt om kursen

"Helt fantastiskt. Supertacksam för den här kursen! Tycker alla borde gå den. Så viktigt!"

"Jag är otroligt tacksam för kursen. Jag har fått syn på nya sidor av mig själv i relation till andra och fått öva på att uttrycka det som är sant i stunden. Daniel skapade tillsammans med oss alla ett rum fullt av trygghet och nyfikenhet för att utforska relationell närvaro."

”Aha! Det är DETTA jag saknat” förstod jag ganska omgående. Jag har uppmärksammat mönster och vågat utmana dem i det trygga rum som öppnade sig för mig i denna kurs. Känsla av hopp, att det finns andra där ute som vill mötas i det som ÄR. Inget ”lösa problem” eller analyserande. Otroligt befriande. Känner djupare kontakt med mitt inre. Större tillit till mig själv och andra. Ärad att få bevittna andras mod. Känsla av att vara betydlig och samtidigt obetydlig. Vackert och fascinerande."

"Potent, ut ur tankevärlden och rakt in i upplevelsevärlden, kroppen och sinnena"

"Att delta i denna kurshelg är ett av de viktigaste stegen jag tagit i livet. Känner en stor lättnad av att ha hittat ett tryggt forum att äntligen börja läka i. Efter kursen har jag känt mig mer levande, närvarande, klarsynt och hoppfull."

"Mycket wow känsla från de övningar vi gjorde. Gjorde att jag kom närmare mig själv och en känsla av djup kontakt/närhet med övriga kursdeltagare."

"En känsloresa och ett andrum där jag tryggt och kravlöst kunde utforska mitt inre ihop med andra. Jag har mindre värk i kroppen, upplever en ny mjukhet på insidan och känner mig mer förlåtande mot mig själv."

​​

Varför behöver vi en relationell form av mindfulness?

Från barndomen söker vi kontakt och trygghet genom vårdgivarnas närvaro och intoning. Om våra föräldrar är stressade eller frånvarande kan det leda till otrygghet och skam som tvingar oss att anpassa oss och dölja våra känslor för att bli älskade. Relationell Mindfulness hjälper oss på ett mer konkret sätt än traditionell mindfulness att identifiera och övervinna dessa anpassningar genom att lära oss att närma oss relationer på ett mer läkande och autentiskt sätt.  Att bli sedd som vi är i en icke dömande närvaro aktiverar hälsofrämjande processer som kan läka relationella sår. Relationer kan gå från att vara dränerande till att vara påfyllande och läkande, precis som de är tänkta av evolutionen att vara.

I kursen får du

 • öva upp förmågan att vara medvetet närvarande med andra
 • öva dig på att se igenom dina föreställningar om andra, dig själv och världen
 • släppa taget om idéer och koncept och istället vara i och uppleva den direkta upplevelsen här och nu
 • odla ett icke-dömande och nyfiket sinne

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och en “elev”.

I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever. Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.

Smakprov Vill du få en djupare förståelse eller ett smakprov på Relationell mindfulness så kan du lyssna på nedanstående poddavsnitt i Närvaropodden.

här: http://renander.nu/038-circling/ ​

Relationell mindfulness kan vara terapeutiskt

Relationell  mindfulness är inte en terapiform men kan vara terapeutiskt. En viktig  skillnad mellan terapi och Relationell mindfulness är att terapi  innefattar en terapeut och ett ojämnt maktförhållande - en “lärare” och  en “elev”. I Relationell mindfulness är alla lärare och alla är elever.  Alla är nybörjare inför det som sker i nuet och genom gemensamt  utforskande i en icke-dömande och accepterande miljö kan djupa  relationella sår läkas. I terapi kommer vi ofta med något vi vill ha  hjälp med att lösa vilket inte är fallet i Relationell mindfulness.   Redan som spädbarn söker vår uppmärksamhet andra människors ansikten och  ögon. Vi söker kontakt. Vi söker trygghet och i den bästa av världar så  möter vi en närvarande blick i vår vårdgivare. Är våra föräldrar  stressade eller har svårigheter att själv vara närvarande eller reglera  sina egna känslor kan kontakt bli förknippat med otrygghet, skam och  andra känslor som stressar oss själva. Som barn behöver vi kontakt för  att överleva och har våra föräldrar svårigheter att möta oss tvingas vi  använda olika sätt att få kontakt; vi döljer våra egna känslor, vi  känner in vår förälder istället för att den känner in oss, vi klär oss i  olika roller för att få uppmärksamhet såsom att alltid vara glad, snäll  och duktig. I Relationell mindfulness kan vi komma i kontakt med dessa  roller och strategier och lära oss nya sätt att förhålla oss till  kontakt som är mer läkande och som gynnar oss bättre här och nu.

Finns det några risker med Relationell mindfulness

Att  vara i en stark och icke-dömande närvaro med andra kan, beroende på vad  du har med i din historia, väcka minnen av det motsatta, det vill säga  när det inte varit så i ditt liv. Det kan vara smärtsamt och väcka sorg  eller ilska. I Relationell mindfulness är dessa känslor och tankar  välkomna och vi ämnar att tillåta alla känslor utan att försöka trösta  eller problemlösa. De flesta känslor som får bli sedda tenderar att  lugna sig. I vår kurs som är uppdelad på åtta tillfällen kommer du få  lära dig att steg för steg vara mer och mer närvarande, öppen och i  kontakt med andra. I din egen takt får du öppna upp och utforska nuet  tillsammans med en eller flera personer. Genom att sakta öka  toleransfönstret för vad du klarar av så minskar risken att den starka  närvaron med andra blir överväldigande.

Hur kan Relationell mindfulness appliceras i ens vardagsliv?

Förmågan  att vara närvarande i relationer är en viktig byggsten för att kunna  skapa kontakt. Medvetenhet kring sina egna projektioner och  föreställningar kan minska konflikter och genom att sätta ord på det vi  upplever och känner i kroppen så övar vi förmågan att både tolerera  starkare känslor och också att kommunicera dem. Psykologisk trygghet har  visat sig vara en faktor som är viktig för att fungera effektivt i  grupp. Genom Relationell mindfulness får du öva på att vara öppen och  närvarande i det som sker här och nu tillsammans med andra och denna  förmåga kan göra det lättare för dig att vara öppen och modig i andra  sammanhang.

Lärare 

Daniel Ek är legitimerad psykolog, mindfulnesslärare, författare och yogalärare med en bakgrund i vipassanatraditionen. Daniel jobbar främst med ACT, Acceptance and Commitment Therapy samt Functional Analytic Psychoterapy som är inriktad på medvetenhet i relationer. Daniel är medförfattare till boken Länge leve vänner Forskning och färdigheter för att stärka dina vänskapsrelationer (Natur & Kultur, 2021)

Praktiskt

Kostnad: 3200kr

Deltagare max 14 personer

Plats: Welledge, Gamla stan, Kornhamnstorg 6 

Tid: 18.00-20.30

Tisdagar dessa datum:

7 maj

14 maj

28 maj

4 juni

11 juni

18 juni

Biljetter

 • Kom med en vän, 2 biljetter

  5 800,00 kr
  Slutsåld
 • Biljett, enskild firma 25%VAT

  4 000,00 kr
  Slutsåld

Detta evenemang är slutsålt

Dela detta evenemang

bottom of page