top of page
Skärmavbild 2023-07-12 kl. 08.40.11.png
ave-calvar-MHCiWaWPDtg-unsplash_edited.jpg

Längtar du efter att...

..göra skillnad i andras liv?  
 

..bidra till ökad trygghet på jobbet? 

 

..skapa mer meningsfulla relationer?
 

..kommunicera tydligare och öppnare med partner, kollegor, vänner och familj? 

 

..vara mer trygg i samvaro med andra? 

...inspirera och guida andra till mer mening och motståndskraft?

 

Starkare relationer på vetenskaplig basis 

Moder dotter porträtt

Den enskilt starkaste faktorn för hälsa och lycka är goda relationer. Sambandet mellan relationer och vårt mående är starkare än till motion, socioekonomisk status, lön, livsstil och vikt.

På din arbetsplats är en av de allra viktigaste komponenterna för en effektiv arbetsgrupp psykologisk trygghet. En trygghet som skapas genom hur vi relaterar och kommunicerar med varandra. Men varför är det så få som pratar om vikten av relationer och varför får vi nästan ingen utbildning i relationsskapande kommunikation varken på arbetet eller i privatlivet?

Oavsett om du idag arbetar med individer och gruppers utveckling och vill ha ny inspiration, vill göra det i framtiden eller vill vill stärka ditt eget inre växande och välmående så ger RELATIONELL MINDFULNESS ®  INSTRUKTÖRSUTBILDNING dig tryggheten och verktygen du behöver för att förbättra relationerna i ditt liv och arbetsliv.  ​

Relationell Mindfulness®
Ledarutbildnin

Vill du inspirera andra till starkare relationer och ökat välbefinnande?  Är du redo att vara den ledare du är och göra skillnad i ditt eget och andras liv?

Syftet med utbildningen är att ge dig som deltagare de färdigheter du behöver för att stärka relationen till dig själv och andra, bidra till ett bättre klimat på ditt arbete och hålla egna kurser i Relationell Mindfulness®.  

Du kommer få lära dig och träna dig i flera olika praktiska verktyg med vetenskaplig grund från: 
 

 • hälsopsykologi/positiv psykologi

 • autentiskt relaterande

 • traumapsykologi

 • polyvagalteorin

 • positiv psykologi

 • self compassion

 • mindfulness

 • circling 

 • somatic experiencing
   

Programmet är uppbyggt av fyra långhelger/moduler. Två i Stockholm och två i Göteborg. Här blandas korta  föreläsningar med utmaningar och träning i flera olika verktyg.
 

UPPLÄGG/INNEHÅLL   

Modul 1 - 12-14 april (Stockholm)


Modul 2 - 31 maj - 2 juni (Göteborg)


Modul 3 - 30 augusti - 1 sept (Stockholm)


Modul 4 11-13 oktober  (Göteborg) 

Mellan modulerna/helgträffarna har vi sex onlineträffar med hela gruppen där vi genom föreläsningar och övningar går igenom föregående tema med en ny hemuppgift/utmaning samt gradvis fortsätter djupdyka i praktiken Relationell Mindfulness. Dessa datum sätter vi tillsammans. 


För att få kontinuitet i det du lär dig har du även fördjupande veckomöten med ditt eget team samt en roterande buddy där ni bland annat checkar in och tränar Relationell Mindfulness och andra tekniker du lär dig under utbildningen.

I programmet ingår dessutom spännande kurslitteratur och artiklar med fokus på bland annat relationer, mindfulness, kroppen, trauma och- hälsopsykologi. Vi erbjuder också fyra individuella coachingsamtal till varje deltagare. Tre under programmet och ett när programmet är slut för att stötta dig i din fortsatta utveckling. 

 

LÄRMÅL
Efter utbildningen kommer du kunna...
- förstå psykologin bakom starka relationer 
- förstå dig själv på en djupare nivå

- identifiera och veta hur du ska hantera dina egna relationella hinder

- använda dig av praktiska verktyg för närvarande kontakt och djup i både nya och
  befintliga relationer

- ha grundläggande förståelse för grupprocesser och lärandemetodik

- hålla i egna workshops med fokus på Relationell Mindfulness®

- guida och inspirera andra på ditt arbete till starkare relationer, ökad
  motståndskraft och ett hållbarare arbetsliv

VAD HÄNDER EFTER UTBILDNINGEN? 
Förutom att ha stärkt ditt eget välmående och växande kommer du nu att ha den kunskap och färdigheter du behöver för att leda egna grupper i Relationell Mindfulness®. Vid deltagande i minst 80% av programmet och efter avklarad och godkänt faciliterande för en mindre grupp i Relationell Mindfulness kan du titulera dig diplomerad ledare i Relationell Mindfulness®. För att stötta dig att ta med dina färdigheter till ditt sammanhang får du med dig en färdig powerpoint för att använda till en inspirerande och interaktiv föreläsning som du kan hålla på arbetsplatsen eller i andra sammanhang. Vi uppmuntrar till fortsatt kontakt med gruppen och du ges även möjlighet till uppföljningsmöte med hela gruppen samt en tredje individuell coachtimme där du du har möjlighet att få stöd och spegling i stunden eller på din resa framåt.  


 

6 månaders program
april-okt 2024


(+ gratis valfri kurs
om du bokar innan 31 Dec)
+  intro 19 nov 2023) 

Pris: 43.000 kr


*De första 10 som bokar går för 36.000kr

moms tillkommer för företagare

shane-rounce-DNkoNXQti3c-unsplash-2.jpg


RELATIONELL MINDFULNESS®
förändrar hur vi relaterar till oss själva och andra och bidrar till reglering av våra känslor och nervsystem

 

Läs om vad deltagare på våra tidigare kurser tycker

bottom of page